Publicació del Periódico de catalunya

Article publicat sobre Probosc en la revista Exclusive El Periódico. Mobles amb materials reciclats.